Vi säkerställer att elnätsägare, projektledare, kontrollanläggare och reläprovare skaffar sig full kontroll på relä- och jordfelsskydd

Ägna färre timmar åt felsökning vid störning och korta ner tiden för strömavbrott

Avbrottsfri provtagning och felsökning av relä- och jordfelsskydd i din anläggning

Direkt analys och rapportering av brister

Få klarhet i åtgärder för ökad driftsäkerhet

Vi får hjälp att bygga om hemsidan.
Kom i kontakt med oss om du har frågor eller behöver hjälp med optimering av lokalnät eller primärprov av riktade jordfelsskydd.


Magnus Sehlin
 070-318 34 41


Hans Nordlund

072-219 68 14