oktober 1

Vi bygger upp nya hemsidan

Nu har vi äntligen kommit till skott och tagit tag i hemsidan. Kul att du hittat hit!

Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att dela våra nyheter och aktuella uppdrag på Facebook och LinkedIn. Bara att klicka på delningslänken.

Tack för hjälpen!

__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"76b48":"Link Water","a43ed":"Royal Blue","3635f":"Royal Blue"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Ägna färre timmar åt felsökning vid störning och korta ner tiden för strömavbrott

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspänningsanläggningar

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspännings-anläggningar

  • Direkt analys och rapportering av brister med AMS-metod
  • Kontroll av intermittent jordfelsfunktion i skydden
  • Få klarhet i åtgärder för ökad driftsäkerhet

Vi säkerställer att elnätsägare, kontrollanläggare, projektledare och reläprovare skaffar sig full kontroll på sina jordfelsskydd

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"75ee7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"75ee7":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"75ee7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakta oss för provning och felsökning