Video

Primärprov

Vi begav oss till Viforsen, Sundsvall, för att bistå med primära riktningsprov. Allt arbete utfördes med AMS-metoden (arbete med spänning) för att undvika störning i elleveranserna.

Jordtagsmätning

Eon bygger ut ställverket i Rödsta, Sollefteå och vi rycker in för jordtagsmätning inför drifttillstånd.

Primärprov och intermittent jordfel

Härjeåns säkerställer el till 27.000 kunder i 600 mil elnät. Vi begav oss till Ljungaverk för att hjälpa till med primärt riktningsprov.

Dagen avslutades med att genomföra ett intermittent jordfel. Klicka igång videon nedan

Enskilda jordtag

Här pratar vi om nya erfarenheter av enskilda jordtag, som ofta kan bli för högt spänningssatta.

Primärprov – hur går det till?

Här är en kort beskrivning av våra primärprov.

Ägna färre timmar åt felsökning vid störning och korta ner tiden för strömavbrott

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspänningsanläggningar

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspännings-anläggningar

  • Direkt analys och rapportering av brister med AMS-metod
  • Kontroll av intermittent jordfelsfunktion i skydden
  • Få klarhet i åtgärder för ökad driftsäkerhet

Vi säkerställer att elnätsägare, kontrollanläggare, projektledare och reläprovare skaffar sig full kontroll på sina jordfelsskydd