Video

Primärprov

Vi begav oss till Viforsen, Sundsvall, för att bistå med primära riktningsprov. Allt arbete utfördes med AMS-metoden (arbete med spänning) för att undvika störning i elleveranserna.

Jordtagsmätning

Eon bygger ut ställverket i Rödsta, Sollefteå och vi rycker in för jordtagsmätning inför drifttillstånd.

Ägna färre timmar åt felsökning vid störning och korta ner tiden för strömavbrott

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspänningsanläggningar

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspännings-anläggningar

  • Direkt analys och rapportering av brister med AMS-metod
  • Kontroll av intermittent jordfelsfunktion i skydden
  • Få klarhet i åtgärder för ökad driftsäkerhet

Vi säkerställer att elnätsägare, kontrollanläggare, projektledare och reläprovare skaffar sig full kontroll på sina jordfelsskydd