april 14

Primärprov Rödsta, Sollefteå

Vi provade samtliga utgående linjer 10 och 20 kV nya Rödsta ställverk.

Här är en kort video med en beskrivning.

__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"76b48":"Link Water","a43ed":"Royal Blue","3635f":"Royal Blue"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Ägna färre timmar åt felsökning vid störning och korta ner tiden för strömavbrott

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspänningsanläggningar

Avbrottsfri provning och felsökning av jordfelsskydd i mellanspännings-anläggningar

  • Direkt analys och rapportering av brister med AMS-metod
  • Kontroll av intermittent jordfelsfunktion i skydden
  • Få klarhet i åtgärder för ökad driftsäkerhet

Vi säkerställer att elnätsägare, kontrollanläggare, projektledare och reläprovare skaffar sig full kontroll på sina jordfelsskydd

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"75ee7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"75ee7":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"75ee7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakta oss för provning och felsökning